WETTELIJKE MEDEDELINGEN

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de Akeliagarden website geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht.

Uitgave van de site 

Deze site, toegankelijk via de URL www.akeliagarden.nl (de "Site"), wordt uitgegeven door :

SAS CHALETS TENDILLE , een vennootschap met een kapitaal van 300.000 euro, ingeschreven bij de R.C.S. van SAINT-ETIENNE onder het nummer RCS SAINT-ETIENNE 533 305 652, met maatschappelijke zetel te 2 Avenue Pierre Zakarie 42160 Saint Cyprien, vertegenwoordigd door LAURENT TENDILLE, naar behoren gemachtigd.

Het individuele BTW-nummer van de uitgever is: FR35533305652.

Hosting

De Site wordt gehost door het bedrijf Infomaniak, gevestigd te Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland, (telefonisch contact of e-mail: (+41) 22 820 35 44).

Directeur van de publicatie 

De Directeur van de publicatie van de Site is LAURENT TENDILLE .

Om ons te contacteren 

Per telefoon : +33477554823

Per e-mail : [email protected]

Per post: 2 Avenue Pierre Zakarie 42160 Saint Cyprien

Persoonlijke gegevens

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door ons Privacy Handvest, beschikbaar in de rubriek "Handvest bescherming persoonsgegevens", in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR").